วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

21 ก.พ. 66