วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ประชุมมอบนโยบายและสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายเฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับมวลน้ำที่กำลังจะไหลมาถึงอำเภอพิมาย ไม่ให้น้ำเข้าบ้านเรือนประชาชน

21 ต.ค. 64