วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด19 และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

21 ต.ค. 64