วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลพิมาย จัดประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งฝ่ายสภาฯ นำโดย นายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ ประธานสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภา ทางด้านฝ่ายบริหาร นำโดย นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

21 ต.ค. 65