วันที่ 21 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามคำร้องขอจากโรงเรียนกุลโน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย

21 ม.ค. 65