วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาสตรี อำเภอพิมาย เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอพิมาย ที่ว่าการอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 เม.ย. 65