วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการเก็บตัวอย่างดินลูกรังชั้นรองพื้นทาง เพื่อทดสอบความแน่นของดินลูกรัง หลังการบดอัด โครงการปรับปรุงถนนประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

21 มี.ค. 66