วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการเตรียมสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2566 ณ บริเวณลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

21 มี.ค. 66