วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย รับมอบสิ่งของตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบและความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีธนาคารออมสิน สาขาพิมาย และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย เป็นผู้บริจาค

22 ก.ค. 64