วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และตัวแทนชุมชนส่วยใน ชุมชนส่วยนอก และชุมชนทุ่งเลนทอง ร่วมพูดคุยทำความเข้าใจในจัดเตรียมสถานที่ ที่จะเป็นสถานที่กักกันตัวเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

22 ก.ค. 64