วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบ้านเรือน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 ก.ค. 65