วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือด ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 ก.ค. 65