วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ภายในโรงเรียนพิมายวิทยา ตามคำร้องขอ ภาระกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย

22 ก.ค. 65