วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมอบรมโครงการยุติธรรมสร้างสุข ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 ก.ย. 64