วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพิมาย ออกสำรวจประตูระบายน้ำและจุดเสี่ยง โดยรอบเขตเทศบาลตำบลพิมาย

22 ก.ย. 64