วันที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปอุดท่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำรั่วซึมท่วมขังบ้านเรือน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 ก.ย. 65