วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายปริษกร จรนิเทศ รักษาการปลัดเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารอำเภอท่องเที่ยวนำร่อง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 ก.พ. 65