วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

22 ก.พ. 65