วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมายตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด “เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา” อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 ก.พ. 66