วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย จับสัตว์เหลื้อยคลานที่เข้าบ้านเรือนประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 ก.พ. 66