วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวสัมพัสบริเวณสนามสอบวัดเดิม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 พ.ย. 64