วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ปี 2565 ณ ห้องประชุมวิมายะ โรงพยาบาลพิมาย

22 พ.ย. 65