วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดไนท์บาร์ซ่า อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีม

22 มี.ค. 66