วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมประชุมสัญจร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลในเมือง ณ ลานอเนกประสงค์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 มี.ค. 66