วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บำบัดน้ำเสีย ข้างวัดสระเพลง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 มี.ค. 66