วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการปรับปรุงบ้าน นางสาวเต็ม จุพิมาย ตามโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

22 ส.ค. 65