วันที่ 22 เมษายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายปริษกร จรนิเทศ รักษาการปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจ เชียร์ฟุตบอลกำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อความสามัคคีของคนโคราช ณ สนามกีฬาประตูชัย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

23 เม.ย. 65