วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย รับมอบสิ่งของตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบและความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิมาย เป็นผู้บริจาค

23 ก.ค. 64