วันที่ 23 กันยายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิมาย องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ลงพื้นที่ในการตรวจเชื้อโควิด ด้วย ATK ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ ตลาดสดพิมายเมืองใหม่(ตลาดสดเทศบาลตำบลพิมาย)

23 ก.ย. 64