วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมายตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบการเก็บตัวอย่างดินลูกรังชั้นรองพื้นทาง เพื่อทดสอบความแน่นของดินลูกรัง หลังการบดอัด โครงการปรับปรุงถนนประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

23 ก.พ. 66