วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมเปิดโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2566 โดยบูรณาการร่วมกันกับกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

23 ก.พ. 66