วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาพิมาย ชุดที่ 19 ครั้งที่ 37 ณ หอประชุมอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

23 ก.พ. 66