วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

23 ก.พ. 66