วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่มอบชุดอาหารเสริมแก่หญิงตั้งครรภ์(นม ไข่ไก่ เกลือไอโอดีน) ภายใต้โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต

23 ธ.ค. 65