วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานการประชุมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ที่ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย

23 พ.ย. 65