วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

23 พ.ย. 65