วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่าพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

23 พ.ย. 65