วันที่ 23 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย บริเวณหน้าหอนาฬิกา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

23 ม.ค. 66