วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายนิรันทร์ ชัยศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมสัมมนาหัวข้อ “Smart Pole จุดเริ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ Smart City” ณ อาคารที่ทำการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา

23 มิ.ย. 65