วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่สำรวจฟุตบาทที่ชำรุดเสียหาย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย เพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป

23 มี.ค. 66