วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายอิทธิพล ศิวโรจน์จินดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประจำปี 2566 โดยเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับชมรมวอลเลย์บอลอำเภอพิมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2566 ณ บริเวณลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

24 มี.ค. 66