วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมประชุมสรุปสถานการณ์เพื่อเตรียมการรับมืออุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอพิมาย ครั้งที่ 1/2565 ณ หอประชุมอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

24 ส.ค. 65