วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการกำจัดผักตบชวาที่ขวางทางน้ำบริเวณลำจักราช เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นเป็นการเตรียมการป้องกันอุทกภัย โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ฝ่ายปกครองอำเภอพิมาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สถานีตำรวจภูธรพิมาย เทศบาลตำบลพิมาย และองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

24 ส.ค. 65