วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรถนนชายชล อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

24 ส.ค. 65