วันที่ 24 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี 2565 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรพิมาย ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการ โดยมีการให้ความรู้ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการดับไฟเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

26 ก.ย. 65