วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับตรวจ ATK บริเวณชุมชนทุ่งเลนทอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

28 ก.พ. 65