วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับ สสจ.นม ศูนย์อนามัยที่ 9 รพ.พิมาย และสาธารณสุขอำเภอพิมาย ตรวจประเมินแผนเปิดเมืองนำร่อง Covid Free Zone ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

24 พ.ย. 64