วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ประชุมมอบนโยบายในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย

24 พ.ย. 65