วันที่ 24 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ในการตรวจเชื้อโควิด ด้วย ATK ให้กับ บุคลากร นักเรียน พ่อค้า แม่ค้าโรงเรียนกุลโน ณ โรงเรียนกุลโน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

24 ม.ค. 65