วันที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายลงพื้นที่สำรวจทางเท้าที่ชำรุดเสียหาย บริเวณถนนจอมสุดาเสด็จ เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการชำรุดดังกล่าว ก่อนดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

24 ม.ค. 66